ROZHOVOR O LETADLECH A SYSTÉMECH MLM
Na dotazy odpovídá Ing. Pavel Hejrovský
obsažené informace: © P.Hejrovský, Global marketing servis, 1997


Jak jste se jako seriozní odborník dostal k problematice pyramidálních systémů, které jsou v povědomí jako cosi pochybného?

Předně bych rád podotkl, že na pyramidální struktuře jako takové není nic pochybného. Pyramidální strukturu má takřka každá lidská organizace - od ministerstev přes státní a nestátní podniky až k církvím. To, co může být pochybné, jsou pravidla, jak tato struktura funguje - speciálně pak, jak si lidé uvnitř této struktury rozdělují hodnoty, jichž dosáhli společným úsilím. Ale zpět k Vaší otázce: Mým oborem je teorie systémů a řízení. Během svých postgraduálních studií na ETH Zürich jsem v roce 1992 navštívil Prahu a setkal se zde s firmou Herbalife pracující na principu známého pyramidálního systému MLM (multi-level-marketing). Protože jsem se v té době orientoval na problematiku informačních a řídících struktur firem a zároveň studoval marketing, zaujala mě svým systémem v obou těchto aspektech. Tehdy jsem věnoval určitý čas studiu tohoto fenoménu a uvědomil si vedle řady jeho nectností (tehdy tu firma Herbalife de facto hrála tzv. "letadlo") i obrovský potenciál v některých jeho aspektech. Později jsem v rámci činnosti své firmy Hejrovský & Co. Consulting, působící na poli management consultingu dále rozvíjel především problematiku systému podílového odměňování jako prostředku ekonomického řízení firmy. Roku 1995 pak vznikla firma Global marketing, ve které jsme s několika společníky realizovali naše první představy o aplikaci tohoto systému do oblasti přímého prodeje a po dalších dvou letech vývoje vznikl náš systém MSM/DSM® (multisturkturální/duálně strukturovaný marketing), který rozvíjí vše pozitivní a zároveň překonává nedostatky systému MLM. Systém MLM přitom představuje jednu z okrajových variant systému MSM/DSM. Závěrem lze tedy říci, že k tomu, co zřejmě máte na mysli pod pyramidálními systémy, jsem se dostal tak, že jsem si uvědomil seriózně ekonomicky využitelný potenciál skrytý v těchto systémech.

Zmínil jste pojem "letadlo", a to v souvislosti se systémem MLM a firmou Herbalife. Co jste tím měl na mysli?

Především je nutné říci, že toto platilo o firmě Herbalife v roce 1992 a nikoli dnes. Vzápětí vysvětlím proč. Nejprve bychom si však měli položit otázku co to vlastně je ono "letadlo" a co je na něm špatného: Každý se již pravděpodobně setkal s dopisem stylu "Zašlete 1.000,- Kč na první číslo účtu z řady pěti čísel uvedených na konci dopisu, vymažte první číslo, připište na konec vaše číslo, dopis rozmnožte a rozešlete pěti lidem ochotným zapojit se do našeho báječného systému. Pokud všichni dodrží pravidla dostanete zanedlouho 5*5*5*5*5*1000 = 3.125.000,- Kč". Nabídka je to úžasná a lákavá - tak lákavá, že v Albánii způsobila občanskou válku - má však jeden podstatný háček - v prostoru s konečným počtem lidí vždy dříve nebo později dojde k situaci, kdy už není komu dopis poslat, protože už ho všichni mají. Když se vše zastaví, zjistíme, že posledních pět "generací" - což v našem případě představuje 99,97% zapojených lidí!!! - pouze platilo a nic nedostalo. Abychom si rozuměli, zopakuji to ještě jednou: 3 lidé z 10.000 zúčastněných berou a 9.997 jenom platí!!! A šance být jednou z těch posledních generací roste s každou další generací dopisů astronomicky rychle. Nejlépe si lze onen zádrhel "osahat", když si představíme, že máme k dispozici třeba jen spolužáky ze školy. Při pěti dopisech má každý svůj dopis už ve druhém kole. A co dál? Poslat dopis zase tomu prvnímu? Stačí si to zkusit - ať už v myšlenkách anebo s tužkou na papíře - abychom zjistili, že s každým dalším kolem každý dostává pětkrát víc dopisů a znovu pětkrát víc jich zase těm samým lidem rozesílá. Ale co je nejdůležitější - ten, kdo vše odstartoval, na tom v každý okamžik vydělává, zatímco ten, kdo byl poslední v řadě předtím, než "had začal požírat svůj vlastní ocas", zaplatí v každý okamžik víc než dostane - a to bez ohledu na to, jak dlouho systém sledujeme! V systémech tohoto typu prostě zákonitě "vydělává" pár těch, kdo vše odstartovali na úkor masy těch, kdo se připojili až po nich. Dokonce i když snížíme počet rozesílaných dopisů z pěti na dva, zjistíme, že v každý okamžik 97 ze sta zúčastněných jenom platí a jen 3 ze sta (samozřejmě jsou to jen ti první) berou.

Jeden z prvních systémů tohoto stylu u nás se jmenoval "Letadlo štěstí" - odtud termín "letadlo", kterým označujeme systémy založené na podobném principu. No a teď to vysvětlení: Klíčovou je zde otázka, co je vlastně onen princip "letadla". Pyramidální struktura sama o sobě to zřejmě není. Zdánlivě by to mohl být růst této pyramidy. Při bližším zkoumání ale vysvitne, že ani ten sám o sobě není nic špatného (síť poboček rostoucí firmy je také rostoucí pyramidou). To, co je určující, je v první řadě zdroj peněz, které systém rozděluje, a ve druhé řadě způsob, jak to dělá. Prvním a klíčovým kritériem je proto otázka, zda systém nabízí něco člověku, který nebude shánět další členy systému. Letadlo takovému člověku nic nenabízí. Letadlo nabízí za Váš "vstupní poplatek" naději, že stovky jiných zašlou svůj "vstupní poplatek" Vám. Pokud nebudete shánět nové členy systému, nic za své peníze nedostanete. Pokud proto firma nabízí něco i tomu, kdo neshání další členy systému a pokud peníze, které tento pasivní člen zaplatí, odpovídají hodnotě, kterou za ně dostane, jde v principu o normální obchod (i když i tady může být zakuklené “letadlo”). Pokud tomu tak není, jedná se s největší pravděpodobností o "letadlo".
Druhým kritériem je způsob, jak se rozdělují společnou snahou členů systému získané peníze. V “letadle” se na Vašem příchodu do systému podílelo všech
pět lidí nad Vámi, peníze za Vaše získání do systému však pobírá jen ten první z nich (který už ale konkrétně s Vámi mnoho práce neměl). Peníze zde tedy dostává někdo, jehož podíl na jejich získání je nepřímý. Platí, že čím vyšší je stupeň této nepřímosti, tím větší jsou zisky "těch na začátku" a tím víc je "těch dole" a menší je jejich naděje, že se ještě najde dost hlupáků, kteří přijdou pod ně a zajistí peníze i jim. Míra "brutality" letadla je tak přímo závislá na stupni nepřímosti příjemců "provizí". A teď důvod, proč jsem mluvil o "letadle" v souvislosti s firmou Herbalife: V roce ´92 byla cena jejich produktů v relaci ke kupní síle českého trhu natolik vysoká, že kapacita trhu byla mizivá. Přitom zde ale byla armáda dealerů přezásobená prakticky neprodejnými produkty. To, co se dělo, bylo, že nový dealer, nalákaný astronomickými zisky zakladatelů prodejní sítě a systémem velkoobjemových slev pro začátečníky, nakoupil hromadu zboží, které sám nepotřeboval, ale ani nedokázal (s výjimkou hyperschopných prodejců, kteří s pomocí triků obchodní psychologie prodají komukoliv cokoli bez ohledů ke kupujícímu) prodat koncovému spotřebiteli. Takový člověk pak buď prodával výrobky hluboko pod nákupní cenou anebo se snažil získat nového dealera, který by koupil vše. Jedinou cestou k zisku pro “normálního” jedince proto bylo dál rozšiřovat přerostlou armádu dealerů. Ten, kdo nezískával nové dealery, prodělal. Firma jako celek nevytvářela nadhodnotu - pouze distribuovala skladové zásoby na účet nejmladších dealerů a "ti první" pobírali tučné provize z "obratu". Peníze tedy nepřitékaly do systému zvenčí, ale především z kapes členů systému - byť zde nešlo o vstupní poplatek, ale o investice do zásob. Cestou k zisku bylo získání nových členů systému a vydělávali “ti první” na úkor “těch posledních” - šlo proto o “letadlo” a není bez zajímavosti, že v kolébce MLM - totiž U.S.A. - i řadě jiných zemí je podobný postup ilegální a existuje pro něj i speciální označení a totiž "front end inventory loading".

Počkejte - tady ale přeci nebylo splněno druhé kritérium?

Chápu, nevidíte, že by peníze bral jen "ten pátý vpředu". Tady narážíme na problém spojený se systémy MLM. MLM je rostoucí pyramida, která (pokud není úmyslně zneužita jako kamufláž pro letadlo) obecně vzato vytváří nadhodnotu - tedy poskytuje něco i pasivním členům systému. Peníze inkasované za tuto nadhodnotu se pak mezi členy systému rozdělují pomocí provizní tabulky, která ale zdaleka není tak jednoduchá jako v případě klasického Letadla, kde 100% peněz dostal ten v 5-tém stupni nepřímosti. Nadto se tu letadlo zpravidla nehraje s penězi v jejich čisté podobě, ale s investicemi v podobě času a soukromých prostředků jako např. auto (amortizace+provozní náklady), telefon (poplatky+hovorné), prostory (pronájem zdarma) ap., které se teprve v systému prodeje čehokoli přeperou na peníze pro “ty nahoře”. A tady je zakopaný pes: Z tabulky systému MLM zpravidla není na první pohled vidět, jakým způsobem rozděluje peníze mezi členy systému, a navíc jsou zde přimíšeny i jiné vlivy, které poskytují nepřeberné množství možností, jak neznalému člověku namluvit, že vše je vlastně naprosto poctivý obchod. To, že dnes dokážeme jednotlivé tabulky posoudit, je výsledkem několikaměsíčních analýz a vývoje vhodného analytického software. Možnosti posouzení tabulky bez výpočetní techniky a matematických znalostí jsou velmi omezené. Bohužel ale musím konstatovat, že naprostá většina systémů MLM, které jsem analyzoval (tedy slovy všechny, s výjimkou těch, které jsem navrhoval sám) rozděluje peníze tím způsobem, že cca 50% rozdělovaných peněz dostane přímý prodejce - tedy ten "hned před Vámi", který má na Vašem získání přímou zásluhu - a zbylých 50% rozdělovaných peněz se rozdělí skoro stejně jako v našem známém letadle - konkrétně tak, že 95-99% spolupracovníků nedostane ze společně získaných peněz prakticky nic a 1-5% "těch na špici" dostane ony kýžené miliony. Pozor - to není chyba systému MLM, to je chyba té které konkrétní provizní tabulky - a lze se jen dohadovat, zda je to chyba z nevědomosti anebo chyba z úmyslu. V žádném případě není pravdivá výmluva, kterou jsem často slyšel, a totiž že v systému MLM to jinak nejde. Je to jen věc správného návrhu provizní tabulky. Vhodným návrhem lze docílit prakticky libovolného rozdělení peněz mezi spolupracovníky firmy.

Teď už chápu, proč jste mluvil o letadle v souvislosti se systémem MLM. Seriozní firma tak ale přece může být letadlem a ani o tom nemusí vědět.

No, ono to není tak úplně zlé (byť je to v konečném důsledku zlé dost): Seriozní firma zpravidla nesplňuje naše první kritérium. Co se ale týče způsobu rozdělování peněz, tak tomu v řadě případů tak i je a je to také jeden z důvodů, proč řada lidí nemůže systému MLM přijít na jméno. Řada firem své provizní tabulky totiž prostě někde opsala bez nejmenší potuchy o tom co s čím v provizním řádu souvisí, anebo je navrhla způsobem "tak dlouho zkoušej různá čísla, až bude výsledek vypadat opticky hezky." A do zahájení činnosti naší firmy Global marketing servis, která pro zájemce zajišťuje komplexní návrh a servis distribučního systému, prakticky ani neměli jinou možnost. V těchto firmách zpravidla tvůrci systému věří, že jejich systém je v pořádku a skutečnost, že tomu tak není, lze přičítat pouze jejich nedostatečné fundovanosti v potřebné vyšší matematice a teorii systémů. Vše navíc komplikuje skutečnost, že do té doby, než se začne výrazněji projevovat vliv nasycení trhu (což nastává v případě českého trhu zhruba po 2 - 3 letech a v případě Německa zhruba po 4 letech), funguje vše zdánlivě bez problémů, stejně jako zpočátku zdánlivě funguje i klasické letadlo. Pokud se firmě nepodaří nějakým způsobem trvale “nafukovat trh” (jako se to zatím daří např. firmě Amway), zpravidla se po této době musí zachránit radikální změnou systému (nejčastěji přechodem na tzv. “uni-level”) anebo zaniká. S ohledem na dříve uvedené nemluvíme v těchto případech o “letadle”, ale spíše o “systémech pyramidálních investic” a sluší se podotknout, že pro každý takový systém existují podmínky, ve kterých může fungovat stabilně, aniž by se výše zmíněné projevovalo negativně. Tato "kritická mez" (učeně "oblast stability") však při amatérském návrhu anebo i jen při aplikaci systému na jiný produkt, jinou firmu či jiný trh (např. v jiné zemi), než pro který byl navržen, bohužel zpravidla leží zcela mimo myslitelnou realitu.

Jsou ale i firmy, které svůj provizní řád postavili už s úmyslem hrát "letadlo" a systém MLM je pro ně pouze vítanou možností kamufláže. Takové "firmy" působí mnohem víc škody tím, že kazí dobré jméno systému MLM a spolu s ním i systému přímého prodeje jako takového, neboť ten často bývá vnímán jako synonymum systému MLM.

Lze tyto "firmy" nějak rozpoznat?

Tyto "také firmy" lze zpravidla poznat podle toho, že poskytnou zájemci o spolupráci detailní informace o tom, jak získávat nové "spolupracovníky" firmy a co za to, zatímco informace o detailech nabízeného produktu jsou velmi kusé anebo žádné. Velmi častý je vstupní poplatek, za který nový spolupracovník kromě členství v systému nic nedostane anebo to, co dostane, je neúměrně málo ve srovnání s výší poplatku. Klíčovou pro posouzení takové "firmy" zůstává otázka: "Co přináší tato firma člověku, který není aktivně zapojen do získávání nových členů systému?" Pokud zní odpověď "nic" anebo "za ty peníze, co zaplatí, neúměrně málo", pak jde zpravidla o kamuflované "letadlo". Problém však je často v tom, že odpověď na tuto otázku nebývá průměrnému člověku zřejmá na první pohled a zástupci takových "firem", kteří vědí, oč jde, vynaloží veškeré úsilí, aby Vás přesvědčili o tom, že oni žádné "letadlo" nejsou. Velmi častým argumentem věrozvěstů tohoto způsobu "podnikání" proti domněnce, že jde o "letadlo" je tvrzení: "V našem systému nezáleží na tom, kdy přijdete. Jste-li schopní, můžete získat víc peněz než ten, kdo je úplně na začátku". Jsme různě schopní a proto je toto tvrzení pravdivé - pokud jste schopnější než ten první - a míra toho, o kolik musíte být schopnější, abyste získali alespoň stejně závisí na tom, jak je postavena "provizní" tabulka - skutečně můžete získat víc. To samé tvrzení ale platí i v klasickém "letadle": pokud ti před Vámi nezískali svých pět členů systému anebo jimi získaní nedodržují pravidla, zatímco Vy to všechno dokážete, pak to budete Vy, kdo dostane možná stejně a možná i víc než ten první. Ale musíte být schopnější - jste-li jen stejně schopný, dostane víc on! Z toho je ale vidět, že platnost uvedeného tvrzení nic neříká o tom, zda jde o "letadlo" nebo nikoli. Stejně prázdné je i tvrzení "Pokud jste stejně schopný jako ten první, dostanete stejné peníze jako on, jenom o to později, oč později jste začali". Tohle tvrzení opět platí i v systému klasického letadla a proto nic neříká o tom, zda jde o "letadlo" nebo ne. Nadto je pravdivé jen do té doby, dokud je pro Vás stejně snadné získat svých x tisíc "podřízených", jako to bylo pro něj. A to zákonitě nikdy není, protože Váš operační prostor je vždy zúžen o jeho podřízené, které má mimo Vás a Vámi získané podřízené. Chcete-li tedy získat za stejný čas stejné peníze jako ten první, musíte být schopnější než on! A pak je tu ještě jeden detail: díky nerovnoměrnému rozdělování odměn dle stupně nepřímosti musíte napřed dlouho pracovat zadarmo a pak teprve přijdou "velké peníze" (Dlužno podotknout, že "ten první", pokud nemá bokem peníze za organizaci celého systému, zpravidla musel také pracovat nějakou dobu zdarma - ony totiž ty "velké peníze" pocházejí právě z kapes těch, co pracují zadarmo a při nižším stupni nepřímosti odměn by nebylo dost kapes, ze kterých ony "velké peníze" vytáhnout).

To zní všechno velmi komplikovaně. Mohl byste uvést nějaký příklad? Nějaký systém, který by ilustroval to, co říkáte?

Dříve, než uvedu příklad, chci formulovat ještě jedno kritérium: Už tady zazněl pojem pyramidální investice - pokud se ho pokusím definovat “lidsky”, pak by to asi znělo: “Pojďte s námi podnikat - na začátku musíte něco investovat (čas, peníze, auto, místo na sklad, ...), když ale seženete další investory, tak na tom vyděláte (a my s Vámi a víc než Vy - to už Vám ale nahlas neřeknou)” Kritickou je zde ona nutnost sehnat další investory. Je tedy třeba se ptát “Bude moje investice návratná i tehdy, pokud seženu jen jednoho, dva, tři, čtyři, ... nové členy systému a dál už budu jenom udržovat konstantní produkci?” Pokud ne, pak se jedná o systém pyramidálních investic, který prostě neumí existovat bez lidí, kteří prodělávají a vytvářejí tak miliony pro “ty nahoře”. Naše zkušenost říká, že v těchto systémech leží “mez rentability” zpravidla okolo pozice se 150 “podřízenými” členy systému. Pokud máte méně “podřízených” a aktivně se účastníte chodu systému, pak patříte mezi těch 95-99% lidí “dole” a Vaše každodenní náklady jsou vyšší než Vaše příjmy.

A teď k těm příkladům: Nejzajímavějším "letadlem", s jakým jsem se dosud blíže seznámil, je bezesporu systém svého času médii nepřímo podporované firmy Eurolite. Její nabídka novému členovi systému po dešifrování zněla: "Pojďte s námi sázet Sportku. Pravděpodobnost, že vyhrajete, zůstane stejná, jako kdybyste sázel sám, když ale vyhrajete s námi, tak si s 90% vaší výhry zahrajeme hned 2 "letadla" a 3. "letadlo" si zahrajeme s Vaším vstupním poplatkem."

Počkejte - tahle firma přeci nabízela vyšší pravděpodobnost výhry ?

To máte pravdu - a v tom byl také hlavní háček - většina lidí totiž nerozlišuje mezi tzv. závislou pravděpodobností (o té v tomto případě mluvím, když posuzuji pravděpodobnost, že vyhraje někdo z organizované skupiny) a tzv. nezávislou pravděpodobností (o té mluvím, když posuzuji pravděpodobnost, že vyhraje konkrétní jedinec). Tzv. "kmotrové" této firmy hovořili výhradně o závislé pravděpodobnosti výhry někoho - myšleno kohokoli - ze skupiny, která se díky systému zvyšuje, a nikdy o pravděpodobnosti výhry konkrétního jedince, kterou systém neovlivní. Závislá pravděpodobnost výhry někoho ze skupiny vypovídá o smyslu existence systému jako celku. To, co se týká v takovém systému konkrétního jedince, je však pravděpodobnost jeho konkrétní výhry + otázky, jak se rozdělím s ostatními o svou výhru a jak se ostatní rozdělí o svou výhru se mnou - a zde je odpověď přes veškerou další kamufláž spočívající ve zdánlivě rovnocenném přerozdělování ve prospěch "těch dole" jednoznačná: "zahrajeme si letadlo" - a to hned dvakrát - jedno klasické a jedno kamuflované v systému přerozdělování "ve prospěch těch dole". Co se týče kamufláží byla tahle firma skutečný mistr - zatímco "letadlo" se vstupními poplatky bylo klasické "provizní" letadlo, ta druhá 2 se tvářila jako kompenzace toho prvního - skoro klasické "letadlo" s první částí výhry chlácholilo "ty na konci" tím, že pod ně instalovalo několik fiktivních jedinců tak, aby nikdo neviděl, že je vlastně tím posledním, kdo všechno platí a nic nedostane, druhá část výhry pak šla na hromadu, ze které pro každého nabíralo zdánlivě rovnoměrně peníze "lopatkové kolo" jehož lopatky se však s každou otočkou zvětšovaly, na kterém si ti bohatší mohli přikoupit lopatky a jehož otáčení se zákonitě s rostoucím počtem lopatek neustále zpomalovalo, takže zatímco lopatky "těch prvních" (kteří samozřejmě měli hned několik lopatek přikoupených) mohly zabrat ze společného i několikrát a pořádně se zvětšit, ten poslední si na svůj první podíl z výher ostatních počkal pěknou chvíli - pokud se vůbec kdy dočkal.

Firma Eurolite je dnes snad už mimo hru. Existuje systém, který je aktuální dnes, na který bychom si měli dávat pozor? Před začátkem našeho rozhovoru jste se zmínil o jakémsi systému pro získání bydlení ...

Tyto systémy založené na touze člověka zbohatnout pokud možno bez práce se neustále rodí další a další. Sama jste říkala, že jste nedávno dostala dopis klasického "letadla". To se díky své "profláknutosti" už tak často nevyskytuje. Mnohem častější jsou případy zdánlivě seriozních obchodních firem založených na bázi MLM, o kterých jsme hovořili před chvílí. U nich je však problém v nečitelnosti provizního řádu a také často v tom, že odpověď na klíčovou otázku "Co přináší tato firma člověku, který není aktivně zapojen do získávání nových členů systému?" nebývá průměrnému člověku zřejmá na první pohled, podobně jako tomu bylo v případě individuální a skupinové pravděpodobnosti u firmy Eurolite. Podobně tomu je i u systému, o kterém jsem se zmínil na začátku. Jde o systém, který k nám přišel údajně z Maďarska. Se dvěma jeho mutacemi jsem se u nás setkal poprvé na jaře 1996 a nyní se u nás objevila další. Tyto systémy jsou založeny na zdánlivě nezneužitelném principu stavebních spořitelen: "Pokud bude deset lidí spořit odděleně, pořídí si svůj dům (byt, auto, ...) současně až za - řekněme - 10 let. Pokud budou spořit společně, může první z nich bydlet (jezdit) už za rok, druhý za dva roky, atd. a jen ten poslední jeden bude muset čekat celých 10 let". Tento princip však přesto skýtá možnost zneužití, a to ve volbě systému, jak bude vybrán ten, kdo bude bydlet (jezdit) první a v míře kompenzací, které ten, kdo bydlí první a tedy získává maximum ze společně vydobytého profitu zaplatí tomu, kdo bude bydlet až poslední a tedy nezíská ze společně vydobytého profitu nic. Nejsyrovější varianta těchto "letadel" spočívá v tom, že "firma" tak či onak zařídí, že první bydlí ten, kdo je na špici pyramidy. Kompenzace tomu poslednímu - které se v klasickém stavebním spoření realizují prostřednictvím úroků z vkladů a úvěrů - v takových systémech pochopitelně neexistují. Ona poslední mutace, se kterou jsem se setkal na našem trhu v provedení "firmy" Farao Bohemia nehraje letadlo přímo s právem přednostního bydlení, ale nepřímo prostřednictvím poplatků za účast v systému a tzv. manipulačních poplatků, se kterými se hraje provizemi maskované letadlo. Právo bydlet první je zde totiž vedle losování možno získat v dražbě větším počtem jednorázových splátek. Kompenzace později bydlícím samozřejmě neexistují. Dešifrovaná nabídka této firmy zní: "Pojďte s námi spořit na dům! Při stejném finančním zatížení budete bydlet nejspíš až o rok později (za 6 let) a bude Vás to stát o 65% víc, než kdybyste použili stavební spořitelnu. Za vašich 65% navíc ale získáte šanci být vylosováni a bydlet hned za cenu o 5% nižší než v případě optimalizované hypotéky a jako přídavek riziko bydlet až za 10 let o 100% dráž než se stavební spořitelnou. S Vašimi procenty navíc si zahrajeme "letadlo", takže pokud získáte dost dalších klientů našeho báječného systému, nemusíte mít vůbec žádné peníze, ani strach, že budete bydlet až za 10let, protože na dům i na nákup přednostního práva bydlet si s námi 'vyděláte' ". Taková nabídka splňuje základní kritérium nulového přínosu člověku který nezískává nové členy systému, na základě čehož lze systém označit za kamuflované "letadlo" a otevřenou otázkou už zůstává jen míra jeho brutality. V zájmu objektivity nutno podotknout, že existuje skupina lidí, pro kterou je dešifrovaná nabídka přínosem - totiž ti, kteří mají dost peněz na to, aby v dražbě výhody bydlet první přeplatili počtem jednorázových splátek ostatní a kteří přitom nemají dost na získání standardní hypotéky. Tento příběh o tom, kterak bohatší z peněz chudšího - připomínám, že v systému neexistují kompenzace - k ještě většímu bohatství přišel, však lze jen těžko označit za "košer". To, oč v systému této firmy v konečném důsledku jde, je oněch 65% navíc, ze kterých si 50% ponechává organizující firma a se zbytkem se hraje letadlo, umožňující "těm prvním" získat nejen dům, ale i výhodu bydlet dřív v dříve zmíněné "dražbě". Výhodou této firmy při boji o "klienta" přitom je, že zde uvedené porovnání finančního zatížení dokáží spočítat pouze poradci stavebních spořitelen vybavení k tomu nejen potřebným software a počítačem, což dnes bohužel stále ještě není standard, ale i důkladnou znalostí všech možností, jež stavební spoření poskytuje. Prostého člověka tak lze snadno ošálit seriozním vystupováním a prostým tvrzením "banky dnes provozují lichvu, naše nabídka je lepší".

Co byste doporučil našim čtenářům?

Obezřetnost. Buďte obezřetní, vyptávejte se a pořádně si promyslete, co vlastně ona firma, jejíž nabídka vypadá tak lákavě, nabízí. Na světě nikde není něco za nic. Pokud se někde dává něco zadarmo anebo skoro zadarmo, musel to zaplatit někdo jiný a důležitá otázka zní kdo? Možná jste to totiž právě Vy, kdo v konečném důsledku zaplatí těm, kdo něco dostanou, aniž by oni dali něco Vám. Pravidlo "Vy jste dal něco nám, ti ostatní dají něco Vám" v obchodě nefunguje. Obchod byl, je a vždycky bude něco za něco. Ptejte se proto: Co dostanu za své peníze? Naději, že mi někdo dá peníze za to, že jsem mu dal naději, že někdo jiný je dá jemu?

Já Vám děkuji za rozhovor a našim čtenářům si dovolím doporučit: Pokud chcete zahájit spolupráci s firmou používající pyramidální systém, hledejte registrovanou značku "Global marketing servis approved", která označuje provizní řády certifikované firmou Global marketing servis a je zárukou, že firma používá stabilní systém, ve kterém není skryto "letadlo" v žádné z jeho možných podob. Pokud jste utrpěli ztrátu účastí v pyramidě anebo si z jiného důvodu myslíte, že by bylo vhodné postavit podobné aktivity mimo zákon - podobně jako je tomu ve většině států západního světa - podpořte iniciativu společníků Global marketing servis, kteří návrh takového zákona připravili, a zašlete lístek s vaším podpisem a úplnou adresou na adresu firmy. Váš lístek označte výrazně heslem "ZÁKON".

 

Informace obsažené v tomto dokumentu, jakož i forma jejich prezentace jsou - s výjimkou informací a spojení informací obecně známých - nehmotným majetkem společníků sdružení Global marketing servis, Wassermannova 923, Praha 5 či jiných výslovně uvedených vlastníků a podléhají tomu odpovídajícímu ochrannému režimu podle ustanovení příslušných zákonů. Příjemce těchto informací není oprávněn bez zvláštního písemného povolení tyto informace šířit, ani je využívat ve prospěch třetí osoby anebo jen ve svůj prospěch v rámci či ve spojení s podnikatelskou činností. Příjemce těchto informací je oprávněn využít je ke svému prospěchu anebo k prospěchu třetí osoby pouze, pokud je použije jen pro posouzení jemu nebo třetí osobě nabízeného obchodnímu vztahu a v případě prospěchu třetí osoby pouze, pokud to učiní bezúplatně. Jednání v rozporu s těmito ustanoveními je porušením autorských práv se všemi tomu odpovídajícími právními následky.
Systém MSM/DSM® (multistrukturální / duálně strukturovaný marketing) je majetkem společníků sdružení Global marketing servis.


Zpět na stránky Ggs