Global marketing servis
Wassermannova 923, 152 00 Praha 5


Hire our experience ..... Komplexní poradenství a služby v oblasti systémů přímého prodeje

Dovolte nám představit .....

Naše tématické stránky


Informace obsažené na těchto stránkách, jakož i forma jejich prezentace jsou - s výjimkou informací a spojení informací obecně známých - nehmotným majetkem společníků sdružení Global marketing servis či jiných výslovně uvedených vlastníků a podléhají tomu odpovídajícímu ochrannému režimu podle ustanovení příslušných zákonů. Zde uvedené informace jsou poskytovány jejich příjemci v souvislosti s jeho existujícím či budoucím obchodním vztahem se sdružením Global marketing servis, výhradně za účelem zlepšení či vzniku tohoto obchodního vztahu. Příjemce těchto informací není oprávněn bez zvláštního písemného povolení tyto informace sdělovat třetím osobám, ani je zpřístupňovat a umožňovat tak jejich šíření, ani je využívat ve prospěch třetí osoby anebo jen ve svůj prospěch.
Systém MSM/DSM® (multistrukturální / duálně strukturovaný marketing) je majetkem společníků sdružení
Global marketing servis.


 Co je Co?
(MLM, síťový marketing, pyramida, letadlo a jiné pojmy stručně a jasně)

 MLM a "letadla"
(rozhovor na téma co je MLM a co je letadlo a jak rozpoznat kde Vás připraví o iluze i o peníze)

 Nespalte se o letadlo!
(několik základních pravidel jak nepřijít o iluze i o peníze podle federální komise pro obchod - FTC U.S.A.)

 Desatero
(soubor zásad, umožňující vyhnout se nekalým systémům, sestavený na základě ustanovení zákonů platných v U.S.A. i jinde)

 Zlaté pravidlo
(to nejdůležitější z našich odpovědí na četné žádosti o radu jak poznat letadlo schované v MLM shrnuté do několika vět)

 Jak se z MLM stává "letadlo"
(několik bodů na osvětlení, proč je od MLM k "letadlu" tak blízko)

 Pyramida - tři stupně kamufláže
(jak se kamufluje "letadlo" + obrázek a graf ukazující, jak se rozdělují peníze v MLM s charakteristikou systému pyramidálních investic)

 Je průběžný důchodový systém pyramidovou hrou? 
(reakce na článek uveřejněný v MF DNES dne 2.6.1999)  
 

Připravujeme:

 Investice a "investice" (rozdíl mezi investicemi v seriozním obchodě a "investicemi" v systémech pyramidálních investic)

 Legální či nelegální? (přehled zákonných úprav platných v kolébce MLM i jinde)

 Zákonná iniciativa (přidejte svůj hlas k ostatním, kteří si přejí, aby naše země přestala být legálním rájem podvodníků)

 Kdo je Kdo? (katalog letadel v Čechách)

 

 ... intro

 ... Ggs pracující pro Vás

 ... Náš způsob práce

 ... Naše servisní služby (Outsourcing)

 ... Systém MSM/DSMTM

 ... Naši cenovou politiku

 ... Společníky Ggs

 ... Naše reference

 ... Naše tématické stránky

 ... Firmy s provizním řádem certifikovaným Ggs

e-mail:

 

Nabídku z oblasti General Management Consulting najdete na stránkách
Hejrovský & Co. Consulting


Informace obsažené na této stránce, jakož i forma jejich prezentace jsou - s výjimkou informací a spojení informací obecně známých - nehmotným majetkem společníků sdružení Global marketing servis či jiných výslovně uvedených vlastníků a podléhají tomu odpovídajícímu ochrannému režimu podle ustanovení příslušných zákonů. Zde uvedené informace jsou poskytovány jejich příjemci v souvislosti s jeho existujícím či budoucím obchodním vztahem se sdružením Global marketing servis, výhradně za účelem zlepšení či vzniku tohoto obchodního vztahu. Příjemce těchto informací není oprávněn bez zvláštního písemného povolení tyto informace sdělovat třetím osobám, ani je zpřístupňovat a umožňovat tak jejich šíření, ani je využívat ve prospěch třetí osoby anebo jen ve svůj prospěch.
Systém MSM/DSM® (multistrukturální / duálně strukturovaný marketing) je majetkem společníků sdružení
Global marketing servis.


Datum posledních úprav: 29.10.2004
Copyright © 1998, 2001, 2004 Hejrovsky & Co. Consulting. All rights reserved.

 

Odkaz na naše stránky je uveden na serverech
Seznam Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek ATLAS