Global marketing servis
Wassermannova 923, 152 00 Praha 5


Hire our experience ..... Komplexní poradenství a služby v oblasti systémů přímého prodeje

Dovolte nám představit .....

Ggs pracující pro Vás

Pro Vaši jistotu

 • Přímý prodej to není jen MLM a MLM nemusí být "letadlo" - ale příliš často tomu tak je! (většina firem operujících na českém trhu by neprošla kritérii legálnosti dle zákonů platných na západ od naší hranice!) Dělící čára je velmi úzká a marketingový plán navržený bez důkladné analýzy konkrétní situace konkrétní firmy se velice snadno stává "letadlem"!
  • Chcete mít jistotu, že u Vás je vše v pořádku? - Zavolejte nás, abychom zhodnotili Váš projekt!

Pro Váš klid

 • Přímý prodej, to není jen produkt, "nějaký" provizní řád a "nějací" lidé - to je také systém smluv, pracovní postupy, systém informačních toků a hromadného zpracování dat, definice ekonomického a organizačního začlenění do firmy, definice vazby na ostatní distribuční kanály.....
  Každá nekompletní, nekonzistentní nebo nesystematická definice přitom může způsobit zpomalení či nestabilitu a přivodit tak nemalé ztráty!
  • Chcete ušetřit Váš čas a prostředky? - Definujte Vaše cíle a vypracování projektu nechte na nás!

Pro Vaši efektivnost

 • Dle zkušeností renomovaných management-consulting firem existuje v průměrné firmě potenciál 15-20% zvýšení zisku jen na základě zvýšení produktivity. 57% tohoto zvýšení lze dosáhnout systematickým návrhem informačních a řídících toků a pracovních postupů! (Zbytek je vázán na lidský faktor). Tyto závěry platí i pro systémy přímého prodeje. (Běžně dosahujeme úspor 2-8% z obratu v MOC!)
 • Chcete profitovat z této skutečnosti? - Rozhodněte se být ještě úspěšnější a zavolejte nás na pomoc!
 •  

   ... intro

   ... Ggs pracující pro Vás

   ... Náš způsob práce

   ... Naše servisní služby (Outsourcing)

   ... Systém MSM/DSMTM

   ... Naši cenovou politiku

   ... Společníky Ggs

   ... Naše reference

   ... Naše tématické stránky

   ... Firmy s provizním řádem certifikovaným Ggs

  e-mail:

   

  Nabídku z oblasti General Management Consulting najdete na stránkách
  Hejrovský & Co. Consulting


  Informace obsažené na této stránce, jakož i forma jejich prezentace jsou - s výjimkou informací a spojení informací obecně známých - nehmotným majetkem společníků sdružení Global marketing servis či jiných výslovně uvedených vlastníků a podléhají tomu odpovídajícímu ochrannému režimu podle ustanovení příslušných zákonů. Zde uvedené informace jsou poskytovány jejich příjemci v souvislosti s jeho existujícím či budoucím obchodním vztahem se sdružením Global marketing servis, výhradně za účelem zlepšení či vzniku tohoto obchodního vztahu. Příjemce těchto informací není oprávněn bez zvláštního písemného povolení tyto informace sdělovat třetím osobám, ani je zpřístupňovat a umožňovat tak jejich šíření, ani je využívat ve prospěch třetí osoby anebo jen ve svůj prospěch.
  Systém MSM/DSM® (multistrukturální / duálně strukturovaný marketing) je majetkem společníků sdružení
  Global marketing servis.


  Datum posledních úprav: 29.10.2004
  Copyright © 1998, 2001, 2004 Hejrovsky & Co. Consulting. All rights reserved.

   

  Odkaz na naše stránky je uveden na serverech
  Seznam Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek ATLAS