Global marketing servis
Wassermannova 923, 152 00 Praha 5


Hire our experience ..... Komplexní poradenství a služby v oblasti systémů přímého prodeje

Dovolte nám představit .....

Náš způsob práce

Etapa:

 • Úkoly
  • Metody
   • Váš profit

Systémová analýza:

 • vstupní analýza, předběžná definice cílů a kritérií, analýza současného stavu (trh, produkt, potenciály), analýza procesů, statistická analýza, identifikace kauzálních vztahů a podstatných parametrů
  • myšlenková mapa, kauzální analýza, interview spolupracovníků klienta, týmová spolupráce s klientem
   • Jasná definice cílů a omezení

Návrh řešení a optimalizace:

 • návrh variant řešení, výběr optimálního řešení
 • modelování a simulace, diskuse výsledků analýzy a variant řešení s klientem
 • Znalost optimální cesty k cíli
 • Implementace:

 • identifikace zdrojů nutných pro implementaci, časový plán implementace, vlastní tvorba/úpravy dokumentů a datového interface informačního systému, nastavení parametrů a případné modifikace software pro hromadné zpracování dat, školení spolupracovníků
 • konzultace, týmová spolupráce, přímé dodávky, licencování know-how a software
 • Vybudování cesty k dosažení cíle
 • Servis:

 • hromadné zpracování dat, řešení mimořádných událostí
 • konzultace, dodávky služeb
 • Zajištění cesty k dosažení cíle
 •  

   ... intro

   ... Ggs pracující pro Vás

   ... Náš způsob práce

   ... Naše servisní služby (Outsourcing)

   ... Systém MSM/DSMTM

   ... Naši cenovou politiku

   ... Společníky Ggs

   ... Naše reference

   ... Naše tématické stránky

   ... Firmy s provizním řádem certifikovaným Ggs

  e-mail:

   

  Nabídku z oblasti General Management Consulting najdete na stránkách
  Hejrovský & Co. Consulting


  Informace obsažené na této stránce, jakož i forma jejich prezentace jsou - s výjimkou informací a spojení informací obecně známých - nehmotným majetkem společníků sdružení Global marketing servis či jiných výslovně uvedených vlastníků a podléhají tomu odpovídajícímu ochrannému režimu podle ustanovení příslušných zákonů. Zde uvedené informace jsou poskytovány jejich příjemci v souvislosti s jeho existujícím či budoucím obchodním vztahem se sdružením Global marketing servis, výhradně za účelem zlepšení či vzniku tohoto obchodního vztahu. Příjemce těchto informací není oprávněn bez zvláštního písemného povolení tyto informace sdělovat třetím osobám, ani je zpřístupňovat a umožňovat tak jejich šíření, ani je využívat ve prospěch třetí osoby anebo jen ve svůj prospěch.
  Systém MSM/DSM® (multistrukturální / duálně strukturovaný marketing) je majetkem společníků sdružení
  Global marketing servis.


  Datum posledních úprav: 29.10.2004
  Copyright © 1998, 2001, 2004 Hejrovsky & Co. Consulting. All rights reserved.

   

  Odkaz na naše stránky je uveden na serverech
  Seznam Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek ATLAS