Global marketing servis
Wassermannova 923, 152 00 Praha 5


Hire our experience ..... Komplexní poradenství a služby v oblasti systémů přímého prodeje

Dovolte nám představit .....

Naši cenovou politiku

 

S námi levněji než sám

  • Základem naší cenové politiky je poskytnout našim klientům kvalitnější služby za nižší cenu, než jaké by mohli dosáhnout při samostatném postupu. Opakované použití základních komponent pro více klientů a velkoodběratelské slevy u našich subdodavatelů nám to umožňují.

 

S námi bez rizika

  • Nemusíte rozmýšlet o rizikovosti Vašich investic do infrastruktury - Global marketing servis investoval za Vás. Pokud využíváte našich služeb, máte k dispozici infrastrukturu v hodnotě několika milionů hned od samého počátku. S výjimkou ryze individuálních úprav systému a jiných nepřenositelných činností, které zůstávají v kategorii Vašich investičních nákladů a které často nedosahují ani výše nákladů na různá "dočasná řešení", poskytujeme veškeré naše služby za minimální poplatky odvozené od Vašeho obratu. Pokud nevyděláváte, tak neplatíte - ztrátové investice se nekonají.

 

Upraveno: 11.2.2000

 

 ... intro

 ... Ggs pracující pro Vás

 ... Náš způsob práce

 ... Naše servisní služby (Outsourcing)

 ... Systém MSM/DSMTM

 ... Naši cenovou politiku

 ... Společníky Ggs

 ... Naše reference

 ... Naše tématické stránky

 ... Firmy s provizním řádem certifikovaným Ggs

e-mail:

 

Nabídku z oblasti General Management Consulting najdete na stránkách
Hejrovský & Co. Consulting


Informace obsažené na této stránce, jakož i forma jejich prezentace jsou - s výjimkou informací a spojení informací obecně známých - nehmotným majetkem společníků sdružení Global marketing servis či jiných výslovně uvedených vlastníků a podléhají tomu odpovídajícímu ochrannému režimu podle ustanovení příslušných zákonů. Zde uvedené informace jsou poskytovány jejich příjemci v souvislosti s jeho existujícím či budoucím obchodním vztahem se sdružením Global marketing servis, výhradně za účelem zlepšení či vzniku tohoto obchodního vztahu. Příjemce těchto informací není oprávněn bez zvláštního písemného povolení tyto informace sdělovat třetím osobám, ani je zpřístupňovat a umožňovat tak jejich šíření, ani je využívat ve prospěch třetí osoby anebo jen ve svůj prospěch.
Systém MSM/DSM® (multistrukturální / duálně strukturovaný marketing) je majetkem společníků sdružení
Global marketing servis.


Datum posledních úprav: 29.10.2004
Copyright © 1998, 2001, 2004 Hejrovsky & Co. Consulting. All rights reserved.

 

Odkaz na naše stránky je uveden na serverech
Seznam Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek ATLAS