Global marketing servis
Wassermannova 923, 152 00 Praha 5


Hire our experience ..... Komplexní poradenství a služby v oblasti systémů přímého prodeje

Dovolte nám představit .....

Naše reference

Pražská obchodní agentura group, s.r.o., Praha

* studie organizační struktury a definice provizního systému MLM pro prodej penzijního připojištění (22.000 spolupracovníků), analýza rizik, návrh a SW analýza systému hromadného zpracování dat
* vytvoření subsítě 16.500 spolupracovníků
(80% obratu), lektorská a organizační činnost
[Podukce této firmy pokryla 13% trhu penzijního připojištěníí (k 31.12.1996), po ukončení naší spolupráce v roce 1995 však tato firma nabrala poněkud neseriózní směr a dnes dluží svým spolupracovníkům přes 22 mil. Kč, které se z jejích účtů "ztratily neznámo kam"]

Global Marketing, Praha

vytvoření a aplikace systému MSM/DSM® pro prodej finančních a logických produktů (PP,SS, pojištění, informační služby, školení)

Galla Travel, s.r.o., Praha

konzultace marketingového plánu, návrh organizační struktury, smluvního systému a systému provizí; systémová integrace IT

World Alliance Mercantile Co., s.r.o., Praha

analýza stávajícího marketingového plánu, organizační struktury, smluvního a provizního systému + návrh řešení identifikovaných problémů

Australian Bodycare, s.r.o., Prachatice

návrh organizační struktury, smluvního systému a provizního systému pro kanál přímého prodeje koexistující se standardním kanálem velkoobchodního prodeje, vyškolení realizačního týmu, dodávky služeb hromadného zpracování dat, operativní konzultace (Aplikace systému MSM/DSM® na prodej hmotných produktů)

1. Stavební Bytová Družstevní Záložna - POHODA, Praha

návrh organizační struktury, smluvního systému a provizního systému pro akviziční síť zajišťující distribuci služeb v souvislosti s organizací bytové výstavby pro členy družstva, dodávky služeb hromadného zpracování dat, operativní konzultace (Aplikace systému MSM/DSM® na prodej strukturovaných nehmotných produktů a zajištění servisu v organizaci)

 

 ... intro

 ... Ggs pracující pro Vás

 ... Náš způsob práce

 ... Naše servisní služby (Outsourcing)

 ... Systém MSM/DSMTM

 ... Naši cenovou politiku

 ... Společníky Ggs

 ... Naše reference

 ... Naše tématické stránky

 ... Firmy s provizním řádem certifikovaným Ggs

e-mail:

 

Nabídku z oblasti General Management Consulting najdete na stránkách
Hejrovský & Co. Consulting


Informace obsažené na této stránce, jakož i forma jejich prezentace jsou - s výjimkou informací a spojení informací obecně známých - nehmotným majetkem společníků sdružení Global marketing servis či jiných výslovně uvedených vlastníků a podléhají tomu odpovídajícímu ochrannému režimu podle ustanovení příslušných zákonů. Zde uvedené informace jsou poskytovány jejich příjemci v souvislosti s jeho existujícím či budoucím obchodním vztahem se sdružením Global marketing servis, výhradně za účelem zlepšení či vzniku tohoto obchodního vztahu. Příjemce těchto informací není oprávněn bez zvláštního písemného povolení tyto informace sdělovat třetím osobám, ani je zpřístupňovat a umožňovat tak jejich šíření, ani je využívat ve prospěch třetí osoby anebo jen ve svůj prospěch.
Systém MSM/DSM® (multistrukturální / duálně strukturovaný marketing) je majetkem společníků sdružení
Global marketing servis.


Datum posledních úprav: 29.10.2004
Copyright © 1998, 2001, 2004 Hejrovsky & Co. Consulting. All rights reserved.

 

Odkaz na naše stránky je uveden na serverech
Seznam Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek ATLAS